Regulamin Studia

Regulamin Studia Fotograficznego Kominka 22


§ 1.


    Właścicielem i podmiotem zarządzającym “ studio Kominka 22"jest firma Anna Procner, ul.Andersa 24/3 Legnica, Nip. 6912449023 w  Regulaminie określanym jako Wynajmujący “studia Kominka 22"


    Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

    Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

    Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, szkolenia i inne eventy.


§ 2.

    Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego oraz dodatkowego wyposażenia obejmującym

    m.in.: oświetlenie (lampy błyskowe, lampy LED), modyfikatory światła, statywy tła fotograficzne oraz cykloramę.

    Sprzęt udostępniony w studio należy używać zgodnie z zaleceniami producenta.

Do dyspozycji podstawowej Studia są lampy Quadralite, oraz lampa światła stałego.

Pozostałe lampy studyjne są udostępniane za dodatkową opłatą . Szczegółowe opłaty znajdują się na stronie Studia w zakładce Opłaty.


§ 3.

    Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.

    Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami ( meble w studio przenosimy i uważamy na podłogę ) bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, styliści itp.).

    Najemca powinien z wyprzedzeniem poinformować Wynajmującego o planie zdjęciowym ze zwierzętami. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę obciążają Najemcę. Koszt sprzątania po zwierzęciu pokrywa Najemca, jest on ustalany indywidualnie.

    Udostępniony sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym, tj. takim jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia  kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, styliści itp).

    Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, )należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego "ponadnormatywnego" sprzątania studia w przypadku korzystania z confetti, brokatu, proszków holi, sztucznego śniegu czy piasku w wysokości  koszt takiego sprzątania to 150 zł netto.

    Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

    W studio kominka 22 obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

    Należy zapoznać się z instrukcją korzystania z cykloramy.  Na cykloramę wchodzimy tylko z podklejonym obuwiem. W przypadku uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniego korzystania   z cykloramy, lub pobrudzenia, zostawienia śladów, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy cykloramy w wysokości 1500 zł brutto, ( malowanie cykloramy ( 500 zł ).

    Lokal studia jest trwale monitorowany. W przypadkach niewłaściwego zachowania uczestników sesji, dewastacji mienia, realizacji czynności zakazanych, nastąpi interwencja obsługi technicznej studia. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu Polskiego Prawa.

Spożywanie posiłku w studio jest możliwe tylko przy brązowej sofie, wszelkie pudełka po pizzy, jedzeniu na wynos należy ze sobą zabrać.


§ 4. Zasady Rezerwacji Studia


    Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie studia.

    Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. ( doliczany jest vat w przypadku fv)

    Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.

    W przypadku przekroczenia umówionego okresu najmu za każdą rozpoczętą godzinę zegarową będzie pobierana opłata dodatkowa, zgodnie z Cennikiem.

    Przedłużenie najmu może nastąpić, tylko gdy istnieje taka możliwość.

    Możliwe formy płatności to: gotówka lub przelew.
Przy rezerwacji, należy zapłacić zadatek za wynajęte godziny najpóźniej 24 g. od daty rezerwacji. Zadatek Pobierany jest z góry przy wynajmie do dwóch  godzin całość, a powyżej dwóch godziny 50%.

    Odwołanie rezerwacji jest możliwe tylko do 3 dni od daty rezerwacji, po upływie tego terminu zadatek nie jest zwracany. {Przykład rezerwujesz sesje 5 Marca na 15 Marca, to możliwość zwrotu zadatku jest tylko w przypadku odwołania rezerwacji do 8 Marca. }

    Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia teł (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) zgodnie z Cennikiem.

§ 5.

    Rezerwacji studia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00,

    Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.

    Czas najmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej w rezerwacji do momentu opuszczenia studia przez wszystkich uczestników planu zdjęciowego..

    O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie.


§ 6.

    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5.03. 2023 roku.

    Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O ewentualnej zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo.

 

Pobierz REgulamin